SPORTOVNÍ HRY

Kluci a holky se mohou těšit na oblíbené míčové hry, ale také na nové a zajímavé hry s pomůckami, pomocí kterých se vyřádí a odreagují. Naším cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a kladný vztah k pohybové aktivitě. Náplní hodin jsou různorodé sportovní a pohybové hry či aktivity, odpovídající rozměrům a vybavení herny/tělocvičny. Kroužek nemá charakter tréninku a nemá za cíl dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Při výuce jsou využívána všeobecně rozvíjející cvičení, která pomáhají rovněž zlepšit zdravotní stav jejich pohybového aparátu.


VHODNÉ OBLEČENÍ

Dítě by mělo mít sportovní oblečení a obuv, určenou přímo do tělocvičny, mohou používat oblečení, které mají na TV.