Závazná přihláška Ostrava

Termín:

Název táboru:

Jméno a příjmení:

   Datum narození:

   Rodné číslo

   Bydliště:

   Zdravotní pojišťovna:

   Zdravotní omezení:

   Jméno rodiče:

   Email na rodiče:

   Telefon na rodiče:

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. souhlasím s nakládáním s údaji a se zveřejněním fotografií dítěte pro propagaci činnosti Agentury Kroužky na Moravě.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé pro účast na příměstském táboru a že jsem byl/a seznámena a souhlasím s informacemi k letnímu příměstskému táboru. Potrvrzení o zdravotní způsobilosti předám v den začátku táboru.

Tímto závazně přihlašuji své dítě na příměstský tábor a zavazuji se uhradit celkovou cenu dle pokynů uvedených na stránce příměstský tábor ,, ZPŮSOB ÚHRADY,,.Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a sedm