Termín plaveckého kurzu:

Termín kurzu je předem domluvený se školkou. Změna termínu je pouze na základě: změny počtu dětí na kurzu a tím vzniklé organizační změny.

Termín splatnosti kurzu je vždy předem vyvěšen ve školce.

Proč dát dítě do plaveckého  kurzu v tak raném věku?

Základní prvky plaveckých stylů se děti mohou začít učit až kolem třetího věku, jde o tzv. přípravnou výuku.  Kurzy plavání mají předškoláky naučit splývání, zadržení dechu, dýchání do vody, orientaci pod hladinou, pádům, seskokům, ale a to je nejdůležitější – Volně a s radostí se pohybovat ve vodě, odbourat strach a také si přivyknout na vodu v uších, očích a nose.  Kurz je určen dětem od 3 let. 

Co když dítě onemocní?

Zaplacením kurzu jste potvrdili účast na plaveckém kurzu v příslušném termínu. I když se dítě kurzu nezúčastní, má stále volné místo v autobuse i ve skupině při výuce plavání – zaplacená částka tudíž není využita. Pro tyto situace doporučujeme, mít ve školce náhradníky. 

Co když některé dítě pláče?

Menší děti občas pláčou po mamince, nebo protože nezvládají nové prostředí. Lektoři se je snaží zabavit, motivovat. Je na zvážení rodičů, zda přihlásit dítě, pokud mají pochybnosti, zda kurz zvládne. Jedná se o skupinovou výuku plavání, proto se lektor nemůže věnovat pouze 1 dítěti. Pokud dítě dlouhodobě pláče tak, že není schopné absolvovat kurz, je dítě svěřeno paní učitelce ze školky. V případě, že se rodiče rozhodnou dítě v dalších dnech ponechat ve školce nebo doma, nevztahuje se na promeškané lekce žádná kompenzace.

Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka a jeho zákonného zástupce:

Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast svého dítěte na kurzu. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany zákonného zástupce a prvním dnem kurzu, následovně:
a) 25 a více dnů 50% z ceny kurzu
b) 24 – 1 den se vrací pouze náklady na výuku plavce v plaveckém kurzu.
c) při stornu v průběhu kurzu, nebo při nenastoupení na kurz, 100% z ceny akce. 

V případě, že kurz zrušíte dva dny před jeho zahájením (tj. nejpozději 48 hod. před 1. lekcí) máte nárok na vrácení platby 600,-Kč, zbytková částka pokrývá náklady na dopravu a  provozní náklady.

Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

Pojištění: Agentura Kroužky na Moravě je pojištěna.

Organizátor si vyhrazuje právo:

Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci.

OSTATNÍ:
Podepsáním přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že s výše uvedeným souhlasí, že dítě nemá žádné zdravotní omezení pro absolvování plaveckého kurzu a dává také souhlas s uveřejněním fotografií na reklamních materiálech a na www stránkách Agentury Kroužky na Moravě.