Upoutavka-web-junacka-

TÁBOR BUDE OTEVŘEN PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 12 DĚTÍ. 

CO DĚTI ČEKÁ?

Týden inspirovaný životem indiánů. 
Spousta legrace, hry, soutěže, celodenní výlet a kreativně tvořivé dílny.

,,Program táboru,, BUDE UPŘESNĚN

 

S KÝM?

Se zkušenými instruktory s letitou praxí.


ZA KOLIK?


Cena CELKEM: 1200,- Kč

V ceně je zahrnuto: jízdné, vstupné, program

V ceně není zahrnuto: SVAČINA, PITÍ A OBĚD

 

PŘIHLÁŠKA:

ZŠ Junácká termín: 27.8. – 31.8.2018

Elektronická ,,Přihláška – ZŠ Junácká tábor,,

Prohlášení rodičů ,,Zdravotní způsobilost,,

 

OD KOLIKA DO KOLIKA:

8.00 - 16.00 HOD.

 

ZPŮSOB PLATBY:

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace.

Poté Vám emailem přijde potvrzení o přihlášení dítěte. Při platbě je nutné uvést do zprávy jméno účastníka táboru. 

Platbu uhraďte nejpozději do 15.6.  Počet dětí je omezen, nečekejte s platbou na poslední chvíli. 

Částka: 1200,- Kč

Číslo účtu: 2200836549/2010

Variabilní symbol: 27082018

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

MOŽNOST PŘÍSPĚVKU OD POJIŠŤOVNY:

Vážení rodiče, některé pojišťovny přispívají na tábory pro děti. Stačí si u nich vyzvednout příslušný formulář a my Vám jej při nástupu dítěte na tábor potvrdíme.