Ii-turnus-upoutavka

CO DĚTI ČEKÁ?

SUPER týden plný překvapení. Spousta legrace, hry, soutěže, celodenní výlet a super kreativně tvořivé dílny.

,,Program tábora,, BUDE UPŘESNĚN

S KÝM?

Se zkušenými instruktory s letitou praxí.

OD KOLIKA DO KOLIKA:

8.00 - 16.00 HOD.

KDE?

Základní škola Petřkovice

ZA KOLIK?

Cena CELKEM: 1500,- Kč

!!! cena zahrnuje OBĚD !!!

V ceně je zahrnuto: oběd, jízdné, vstupné, odměny, program

V ceně není zahrnuto: SVAČINKU, PITÍ 

 

PŘIHLÁŠKA:

ZŠ PETŘKOVICE termín: 17.8. – 21.8.2020

Elektronická ,,Přihláška – Petřkovice letní tábor,,

Prohlášení rodičů ,,Zdravotní způsobilost,,

 

ZPŮSOB PLATBY:

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace.

Poté Vám emailem přijde potvrzení o přihlášení dítěte. Při platbě je nutné uvést do zprávy jméno účastníka táboru. 

Platbu uhraďte nejpozději do 30.4.  Počet dětí je omezen, nečekejte s platbou na poslední chvíli. 

Částka: 1500,- Kč

Číslo účtu: 2200836549/2010

Variabilní symbol: 17082020

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

MOŽNOST PŘÍSPĚVKU OD POJIŠŤOVNY:

Vážení rodiče, některé pojišťovny přispívají na tábory pro děti. Stačí si u nich vyzvednout příslušný formulář a my Vám jej při nástupu dítěte na tábor potvrdíme.