KERAMIKA

Děti se seznámí s technologickým postupem při výrobě a zdobení keramických výrobků. Pracují zde podle předloh, ale především podle své vlastní fantazie. Děti vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za hmatatelným výsledkem stojí jejich práce. Děti takto získávají vztah k věcem a uvědomují si, že každou věc musel někdo vyrobit a má určitou cenu.

  • Práce s hlínou je výborný terapeutický prostředek.
  • Pomáháme při rozvoji jemné motoriky a motoriky malých svalových skupin.
  • Dáváme dětem prostor pro jejich fantazii.
  • Děti při práci s hlínou jvýborně relaxují.


VHODNÉ OBLEČENÍ
Je nutné,aby měli děti do kroužku vhodné oblečení pro případ zašpinění.


Cena kroužku nezahrnuje materiál nezbytný pro tento kroužek.
Cena materiálu je 250,- Kč za jedno pololetí.