HRÁTKY S MUZIKOU

Děti hudbu rádi poslouchají a ještě raději ji aktivně provozují. Aktivní hrou na netradiční melodické nástroje, doprovázené vlastním zpěvem je učíme zvládat správné techniky dechu a rozvijíme jemnou a hrubou motoriku. Tímto způsobem si děti zcela přirozenou cestou vytváří pozitivní vztah k hudbě.

  • Tibetské misky
  • Brumle
  • Zedaki
  • Bubny Djembe
  • Fujarka a mnoho dalších

Ukážeme dětem netradiční hudební nástroje, naučíme je, na ně hrát...PROSTĚ SI BUDEME HRÁT.