ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 

Zábavnou a poutavou formou učíme děti komunikovat v angličtině krok za krokem. Hrajeme hry, zpíváme písničky, kreslíme, vyprávíme příběhy. Lekce mohou probíhat 1x nebo 2x týdně. S výukou angličtiny je nejvhodnější začít už v raném věku, kdy jsou děti velmi přizpůsobivé a učí se daleko přirozeněji než děti starší.
 

  • Znalost cizího jazyka je dnes považována za samozřejmost.
  • Používáme metodu hry, divadlo, říkanky, písničky atd.
  • S dětmi komunikujeme převážně v anglickém jazyce.
  • Děti na lekci pracují s pracovním sešitem.


Lektoři při výuce používají pracovní sešit a učební pomůcky přizpůsobené věku dětí.

Cena kroužku zahrnuje pracovní sešit.