HRA NA FLÉTNU

Pomocí notových kamarádů se děti seznámí s hudbou. Flétna je hudební nástroj pozitivně působící na zdraví dýchacího ústrojí a motoriku prstů. Výuka probíhá zábavnou formou, neboť hlavním cílem tohoto kroužku je především to, aby byla hra na flétnu pro děti potěšením.

 

  • Hra na flétnu má velký význam z hlediska správného dýchání.
  • Děti získávají základy pro další hudební rozvoj.
  • Hra na flétnu u dětí rozvíjí rytmické a především hudební cítění.
  • Používáme učební pomůcky přizpůsobené věku dětí.


Cena kroužku nezahrnuje náklady na pořízení flétničky. Flétničku si můžete objednat u nás prostřednictvím našich lektorů na druhé lekci. Pokud už flétničku máte, tak si ji samozřejmě kupovat nemusíte.