BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA

Naším cílem je i nejmladší děti naučit reakce sebeobrany pro případné napadení. Děti seznámíme s nejznámějšími druhy bojových sportů - karate, judo, kick box atd. Zvyšujeme fyzickou kondici, psychickou vyrovnanost, sebedůvěru a čestnost.

Kroužek je zaměřen na základní gymnastické a bojové dovednosti (kotouly, pády atd.), rozvoj obratnosti formou her a samozřejmě nejzákladnější techniky z bojových sportů a sebeobrany, při kterých se samozřejmě dbá na bezpečnost dětí. Děti se také během roku seznámí s historií bojových sportů, základními povely v japonštině a se sportovní etikou, která k těmto sportům neodmyslitelně patří.

Sportovní zaměření kroužku je individuální dle výběru školy a zájmu rodičů.